ÚVOD.MOTLIDBA.ZÁZRAKY.SEDEMBOLESTNÁ.OZNAMY.FOTO/VIDEO.ČLÁNKY.KONTAKT.
duchovne vedie dôst. Don Ernest Macák SDB, 
            dôst. Peter Mášik, farár
Svet je spútaný satanovými okovami,
lebo zabudol na Ježišovo utrpenie,
na ten najväčší zázrak Božej Lásky.
  sv. Pavol z Kríža
MOTLIDBA
Ruženec Sedembolestnej Panny Márie

 

 

Dnes viac než inokedy potrebuje náš národ ochranu Panny Márie, ktorá je patrónkou nášho národa. Modlitbou sedembolestného ruženca a rozjímaním o utrpení Panny Márie chceme prosiť o obnovu viery a pokoja v našich srdciach, našich rodinách, našom národe. Sedembolestný ruženec sa modlíme nasledovne: Verím v Boha....Sláva....Otče náš....3 x Zdravas na počesť sĺz, ktoré vyronila Panna Mária pri bolestiach. Tento ruženec sa modlí na upravenom sedembolestnom ruženci...
PIESEŇ
Deti Matky Márie,
obraz jej múk známy je:
meč bolesti prenikol
jej srdce za hriešnikov.
V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen

PRÍPRAVNÁ  MODLITBA
  
 Sedembolestná Matka Mária, prijmi od nás túto krížovú cestu, ktorú chceme vykonať na pamiatku tvojich nevýslovných bolestí...
ČÍTAJTE ĎALEJ >>>
Kňažské požehnanie
TOPlist