ÚVOD. MOTLIDBA. ZÁZRAKY. SEDEMBOLESTNÁ. OZNAMY. FOTO/VIDEO. ČLÁNKY. KONTAKT.
duchovne vedie dôst. Don Ernest Macák SDB, 
            dôst. Peter Mášik, farár
Svet je spútaný satanovými okovami,
lebo zabudol na Ježišovo utrpenie,
na ten najväčší zázrak Božej Lásky.
  sv. Pavol z Kríža
Kňažské požehnanie
SEDEMBOLESTNÁ

V knihe Naša Sedembolestná Matka don Ernest Macák autor knihy na strane 173 píše o spoločenstvách sedembolestnej: “Vieme, že spoločenstvá Panny Márie Sedembolestnej jestvovali na Slovensku už v 18.storočí. V zápisnici z diecéznej vizitácie v Šaštíne z roku 1778 sa hovorí, že pri chráme Sedembolestnej v Šaštíne existuje Združenie Sedembolestnej Panny Márie pre veriacich. Pápež Klement III. ho obdaril rozličnými odpustkami a duchovnými výhodami“.

Keď sme v modlitbovej skupine čítali túto knihu, uchvátili nás informácie, ktoré sme prostredníctvom tejto

Naša Sedembolestná Matka

tejto knihy získali a rozhodli sme sa navštíviť autora knihy dona Ernesta Macáka žijúceho v kláštore v Šaštíne. Predstavili sme nu naše modlitbové spoločenstvo, ktoré sa pravidelne v piatok schádza na modlitbách za jednotu kresťanov a ktoré túži podieľať sa na šírení úcty dôvery a lásky k Sedembolestnej Panne Márii. Don Macák nás vyzval, aby sme sa modlili na tento úmysel v modlitbových skupinách, ktoré sú v Radošovciach, Chropove, Trnave, Borskom Mikuláši, Skalici, Studienke, Šaštíne, Štefanove, Šajdíkových Humenciach.

Modlitby priniesli svoje ovocie. S veľkou radosťou v srdci sme sa zišli 4. februára 2006 na prvú fatimskú sobotu v zasadačke kláštora Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Boli sme vďační našej drahej Patrónke, že sa nás ujíma kňaz, ktorý svojim životom bol spojený v bolestiach, utrpeniach i v radostiach s našou Nebeskou Matkou. Spomíname si na prosbu, ktorú sme v roku 2005 odovzdávali na štíte v Čenstochovej, kde sme boli ako spoločenstvo na pešej púti na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Prosili sme: “Kráľovná Neba i Zeme prosíme Ťa vypros nám svätých kňazov, aby sme dokázali žiť opravdivý život v Bohu.“ A Panna Mária nám naozaj vyprosila, plní túžby nášho srdca, keď sú v súlade s Božou vôľou. Toto naše spoločenstvo, ktoré miluje Matku Božiu dostáva na duchovnú formáciu kňaza, ktorého srdce je plné lásky a ktorý vo svojich knihách odovzdáva posolstvo lásky a jednoty, ktoré je tak zázračne vyjadrené v obraze ,soche Sedembolestnej Matky v Šaštíne, ktorá nám ukazuje jednotu sŕdc a lásky na zemi aj na nebi. Na tomto mieste máme DAR z Neba. A dostávame ešte jedného kňaza-marianskeho ctiteľka, ktorý putuje za Matkou Božou po celom svete, pána farára Petra Mášika. S veľkou láskou sem prichádzame každú prvú sobotu v mesiaci a pozývame všetkých do nášho spoločenstva Rodiny Sedembolestnej Panny Márie.

                           Don Ernest Macák                         Cerová  7.7.2009

Naša Sedembolestná Matka je pre nás radosťou, že ju máme, útechou v krížoch života, Nádejou vo všetkých ťažkostiach. Milujme ju a skladajme jej do náručia všetko, všetko.                              Žehná Vás všetkých          Don Ernest Macák


Zdravas K Bolestnej Matke
TOPlist